Početna O klubu Članovi Slike Oglasi Forum

Početna

 • Change to English
 • Simulacija položaja tela na motociklu
 • Bez zelenog kartona
 • Prva pomoć obavezna!
 • Prva pomoć
 • Toplo cinkovanje
 • Smanjenje registracije za motocikle
 • Nove registarske tablice
 • Policija kupila oko 100 Suzuki GSX-ova
 • Zakon o saobraćaju: Kazneni poeni i novčane kazne
 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Naš sajt
 • Prva pomoć obavezna!


  Vlasnici automobila i motocikala do 18. septembra, moraju da nabave novi komplet za pružanje prve pomoći usklađen sa srpskim standardom SRPS Z.B2.001 na šta ih obavezuju propisi.

  Pravilnik o tehničkim uslovima za motorna vozila, koji je usvojen u septembru prošle godine odredio je rok od godinu dana da svi učesnici u saobraćaju na koje se njegove odredbe odnose moraju da nabave odgovarajući komplet za prvu pomoć. U Srbiji je registrovano oko 1.6 miliona automobila i 100,000 motocikala, a do sada je prodato oko milion kompleta za pružanje prve pomoći.
  Vozači su obavezni da od 19. septembra 2011. godine u automobilu imaju novi komplet za pružanje prve pomoći, čiji je sadržaj odobrila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.
  Usklađivanjem sa evropskim standardima, JUS standard zamenio je novi, SRPS, koji propisuje potpuno nove komplete prve pomoći, čiji proizvođač mora da ima rešenje.
  Sada na samoj ambalaži mora da stoji datum proizvodnje, rok trajanja i serijski broj artikla.
  Ukoliko određenom medicinskom sredstvu istekne rok trajanja vozači će moći da ga zamene ispravnim proizvodom i ceo set smatraće se važećim. Bitno je da su sva sredstva u kutiji na broju i da su ispravna, to jest, da imaju odgovarajući rok trajanja, bez obzira na datum naveden na kutiji. Prva pomoć moraće da se menja svakih pet godina, a svi vozači koji ne budu imali komplet biće kažnjeni sa 5,000 RSD, dok je za pravna lica predviđena kazna od 60,000 do 600,000 i vozača 5,000 RSD.
  Crveni krst Srbije izradio je i izdao Uputstvo za pružanje prve pomoći. Uputstvo je obavezni i sastavni deo kompleta prve pomoći koje je neophodno da poseduje svaki vozač u svom vozilu. Uputstvo sadrži kratak opis kako se koristi materijal iz kutije prve pomoći, brojeve telefona koje je potrebno pozvati u slučaju saobraćajnih nezgoda, osnovne postupke kod ukazivanja prve pomoći, osnovne postupke prilikom oživljavanja povređenog, zaustavljanja jakog krvarenja i dr. Prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, u organizacijama Crvenog krsta u Srbiji budući vozači moći će da nauče i polažu prvu pomoć.

  Obavezan sadržaj kompleta tipa A (za motocikle):
  Prvi zavoj – sterilan, 10 cm x 5 m, sa jednim jastučetom 12x10 cm; 1 kom.
  Kaliko zavoj 8 cm x 5 m; 2 komada
  Sterilna kompresa od gaze 10x10 cm, 12 slojeva; 5 komada
  Adhezivni zavojni materijal 10 x 8 cm; 2 komada
  Flaster 2,5 cm x 5 m, na kalemu; 1 komad
  Trougla marama veličine 100 x 100 x 140 cm, pamučna, nazivne površinske mase najmanje 60 g/m², 2 komada
  Igla sigurnica, najmanje dužine 4 cm; 3 komada
  Makaze zakrivljene sa zaobljenim vrhom; 1 komad
  PVC rukavice za jednokratnu upotrebu; 2 para
  Zaštitno sredstvo za davanje veštačkog disanja; 1 komad
  Specifikacija sadržaja kompleta; 1 komad
  Uputstvo o pružanju prve pomoći; 1 komad