Početna O klubu Članovi Slike Oglasi Forum

Početna

 • Change to English
 • Simulacija položaja tela na motociklu
 • Bez zelenog kartona
 • Prva pomoć obavezna!
 • Prva pomoć
 • Toplo cinkovanje
 • Smanjenje registracije za motocikle
 • Nove registarske tablice
 • Policija kupila oko 100 Suzuki GSX-ova
 • Zakon o saobraćaju: Kazneni poeni i novčane kazne
 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Naš sajt
 • Nove registarske tablice

  Tablice za motore

  Gore levo: standardna tablica

  Gore desno: Registarska tablica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja, kao i stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži: međunarodnu oznaku Republike Srbije, oznaku mesta registarskog područja (sedište predstavništva ili boravišta osoblja), brojčanu oznaku zemlje iz koje je predstavništvo registrovano u Republici Srbiji, slovnu oznaku delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima, registarski broj vozila i godinu za koju važi registracija.
  Slovne oznake delatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sledeće:
  A - za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja koje ima diplomatski status
  M - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, a nemaju diplomatski status

  Dolo levo: P - za vozila u vlasništvu stranih kulturnih predstavništava, stranih dopisništava, stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima
  E - za vozila u vlasništvu stranih trgovinskih saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima

  Dole desno: Za privremeno registrovano vozilo izdaje se privremena registarska tablica.Privremena registarska tablica je bele boje i na njoj je sa leve strane, na plavoj podlozi, belim slovima ispisana međunarodna oznaka Republike Srbije, sa brojevima i oznakama crne boje i sadrži: oznaku registarskog područja ispisanu latiničnim pismom, utisnut crveni štit na kome je beli krst izmeñu četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, registarski broj, slovnu oznaku "RP" (registrovano privremeno) ispisanu vertikalno u žutom polju i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije.

  Za automobile

  Prva: standardna tablica
  Druga: za priključna vozila
  Treca: pročitaj za gore desno
  Četvrta: pročitaj za dole levo
  Peta: Registarska tablica za vozila stranaca kojima je, radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne delatnosti, pružanja utočišta ili priznanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji. Na kraju ima slova "OO"
  Šesta: za policiju.